slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpg

NKBC

DE KUIF- EN BAARDKUIFHOENDERCLUB

Achtergrond

De Nederlandse kuifhoenders en baardkuifhoenders behoren tot de oudste hoenderrassen van Nederland. Er bestaan reeds afbeeldingen van deze hoenders op schilderijen uit de 16e en 17e eeuw. Zelfs zou al in de 15e eeuw gewag worden gemaakt van witte zwartkuifhoenders. Het verhaal wil dat omstreeks 1475 witte zwartkuifhoenders werden gefokt in Kennemerland. Deze dieren werden opgekocht door een Spaanse edelman, die de dieren meenam naar Spanje. Door Karel V zouden deze hoenders af en toe geschonken zijn aan vrienden en kennissen; op deze wijze zijn deze hoenders weer teruggekeerd in Nederland. De oudst bekende afbeelding van een zwarte witkuif vindt men op een schilderij uit 1657 van Monckhorst.

Hoe het ook zij, de kuifhoenders en baardkuifhoenders mogen worden gerekend tot de oudste cultuurrassen waar Nederland trots op mag zijn. Datzelfde geldt voor de sportfokkers die zich inspannen om deze hoenders te laten voortbestaan. De meeste van deze fokkers hebben zich verenigd in de Nederlandse Kuif- en Baardkuifhoenderclub, de N.K.B.C. Hierover later meer. De kuifhoenders en baardkuifhoenders kunnen best wat meer fokkers gebruiken om hun bestaan in de toekomst te garanderen. U houdt zich dan niet alleen met de hoenderfokkerij bezig; u draagt dan zelfs bij tot instandhouding van Nederlands cultuurgoed. Als dank daarvoor krijgt u levendige, sierlijke en aanhankelijke kippen in de hokken, waaraan u dagelijks plezier en ontspanning zult beleven. Onderstaand een korte rasbeschrijving van deze mooie hoenders. Als uw interesse is gewekt - en dat kan haast niet anders - kunt u zich wenden tot de secretaris van de N.K.B.C.

De Nederlandse Kuif- en baardkuifhoenderclub

De Nederlandse Kuif- en Baardkuifhoenderclub is een landelijke speciaalclub van fokkers van Hollandse Kuifhoenders en Nederlandse Baardkuifhoenders, zowel in groot als in kriel. De kuif- en baardkuifhoenders behoren tot de oudste Nederlandse rassen. Fokkers van deze hoenders leveren dan ook een belangrijke bijdrage tot het instandhouden van deze eeuwenoude rassen. Als u ook een bijdrage wilt leveren aan het voortbestaan van deze hoenders zullen wij u graag als lid van de N.K.B.C. opnemen. Lidmaatschap van de N.K.B.C. levert u de volgende voordelen op.

De NKBC is opgericht in 1980 en heeft zich de volgende doelen gesteld:

    Het bevorderen van het veredelen van haar clubrassen.
    Het organiseren van fokkers van de rassen van de speciaalclub.
    Het behartigen van de belangen van haar leden.


 

De N.K.B.C. tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

    Het houden van vergaderingen en fokkersdagen.
    Het aanmoedigen van de fokkerij van de clubrassen.
    Het deelnemen aan, het organiseren van en het houden van tentoonstellingen van de clubrassen.
    En voorts alles wat dienstig is om de speciaalclub te doen bloeien en groeien.


Zo wordt er elk jaar een voorjaarsvergadering gehouden, veelal in combinatie met een lezing of dierenbespreking. Tevens worden dan de gewonnen ereprijzen uitgereikt. In augustus van elk jaar wordt een fokkersdag georganiseerd. Deze dag begint met een vergadering en een gezamenlijke lunch. In de middag worden meegebrachte dieren gekeurd. Uiteraard vormen de contacten met de andere leden een van de belangrijkste onderdelen tijdens deze dagen. Ter verdere versterking van de contacten wordt ook twee keer per jaar een clubblad, getiteld "Kuifstukken" door de vereniging uitgegeven. Voorts wordt jaarlijks de clubshow bij een landelijke tentoonstelling, naar keuze van de leden, ondergebracht. Zo'n clubshow is ook weer een belangrijk ontmoetingspunt voor de leden. Soms vindt een rondgang langs de kooien plaats, zo mogelijk vergezeld door keurmeesters, zodat zoveel mogelijk van de keuring wordt opgestoken. Speciaal voor de leden worden daarbij prijzen ter beschikking gesteld. Daarnaast worden op een aantal andere tentoonstellingen, door het land verspreid, ereprijzen door de N.K.B.C. beschikbaar gesteld. Dit geschiedt mede om onze clubrassen nader onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Een uitvoerige rassenbeschrijving is sedert enige jaren verkrijgbaar. In 1990 is, als onderdeel van het tienjarig bestaan van de vereniging, een boek uitgegeven. Een prachtig, in kleur, geïllustreerd boek, waarin alle clubrassen worden besproken. Als onderdeel van het lidmaatschap krijgt men de beschikking over een ledenlijst. De N.K.B.C. heeft omstreeks 100 leden. Naast de namen en adressen van de leden is daarop ook aangegeven welke rassen men fokt. Dit is vooral handig als men dieren nodig heeft.

LID WORDEN?
Ongetwijfeld bent u geïnteresseerd geraakt in een lidmaatschap van onze bloeiende vereniging. Een lidmaatschap voor een individueel lid kost slechts € 15,00 per jaar.

Opgeven als lid kunt u bij onze secretaris, de heer F. Gahrmann, Brugweg 95, 2741KW Waddinxveen.   De penningmeester is de heer H. Corveleijn, Werrilaan 35, 4453CA 's Heerenhoek.  De contributie kan worden overgemaakt op IBAN-nummer NL50 RABO 0166 3637 58 ten name van Penningmeester N.K.B.C. te 's Heerenhoek.

Joomla templates by a4joomla